Θέατρο Info.gr . Τα πάντα για το θέατρο.

ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ


Η ανίχνευση του κοινωνικού τοπίου συνιστά νέα εργαλεία τέχνης. Το σύνολο των πληροφοριών που αντικαθιστούν το υποκείμενο της γνωστικής εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών απεικονίζουν την κοινωνία του θεάματος. Η συσσώρευση αυτών των πληροφοριών διαμορφώνει πολλαπλά στρώματα «επιφάνειας» καταργώντας την έννοια του «βάθους» στην τέχνη.

Η παραγωγή αποσπασματικών «εικόνων» στην μεταμοντέρνα λογική επιφέρει «φαινόμενη» κίνηση των αισθητικών όγκων «πλασάροντας» έντεχνα την ευπλασία των μορφών. Στην ουσία όμως αχρηστεύει τη λειτουργία του περιεχομένου, ανεγείροντας τη στατικότητα του υποκειμένου και καθιστώντας την αδράνεια κυρίαρχη.

Η τέχνη οφείλει να απεικονίζει την πραγματικότητα. Η αφαίρεση είναι η διαδικασία της αποκάλυψής της. Η πραγματικότητα, στον ύστερο καπιταλισμό, φιλτράρεται σε μορφή πληροφορίας και ταξινομείται σε επιλεκτικές μονάδες που συνιστούν την ελεγχόμενη απεικόνισή της. Η τέχνη-εμπόρευμα, διαμορφώνεται από αυτή την απεικόνιση και την χρησιμοποιεί για συγκάλυψη. Η τέχνη πρέπει να τη χρησιμοποιήσει ως αποκάλυψη. Να αποκαταστήσει την έννοια του βάθους. Η σύγκρουση των δύο αντανακλά την σύγκρουση δύο αισθητικών κόσμων.

Η ανάγκη της λιτότητας και της καθαρότητας της έκφρασης «καλύπτεται» από την ψευδοανάγκη για «πλούτο» και κοσμικότητα. Η απεικόνιση της “σκληρής” κραυγής αντικαταστάθηκε από την εικόνα της «μαλθακής» μελωδίας του πολιτισμένου υποκειμένου το οποίο αποτελεί τον κόσμο της τέχνης-μπέρλοκ.

Γιάννης Μήτρου

Το www.theaterinfo.gr είναι ένα website αφιερωμένο στο θέατρο. Τα πάντα για το ελληνικό και το παγκόσμιο θέατρο, μια δημιουργία του www.internetinfo.gr.

INTERNETINFO © ΘΕΑΤΡΟ INFO.GR